PROMOCJA

PROMOCJA Nowy Start 2016   (zobacz jako plik w formacie PDF)

1. Promocja ta skierowana jest do klientów, którzy zdecydują się na współpracę z naszym Biurem Rachunkowym na okres co najmniej 12 miesięcy, co udokumentowane zostanie standardową umową.

Korzyści dla nowych klientów:

  • 20% rabatu za zaksięgowanie dokumentów pierwszego miesiąca rozliczeniowego.

UWAGA !!!

Promocja traci ważność w momencie nie uregulowania opłaty za biuro w wyznaczonym terminie.
Promocja traci ważność w momencie rozwiązania umowy z Biurem, zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z Biurem.
W przypadkach w/w Klient jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej bonifikaty.

● „Noworoczna Promocja” Ważna od 01-01-2016 do 31-12-2016.